Zilverzorg

Zilverzorg Arnhem heeft een mooie donatie overgemaakt van €2000,- . Namens het bestuur van stichting Jaimy en de kinderen met kanker willen wij allen bedanken. Deze donatie zal gebruikt worden voor het de schoenkados in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht.