GEA Westfaliatour

(Verslag door GEA Westfalia:)

In het Kinderoncologisch Centrum van het UMC St. Radboud ziekenhuis te Nijmegen wordt jaarlijks bij ongeveer 100 kinderen van 0 tot 18 jaar de diagnose kanker gesteld.

Onlangs hebben wij een bezoek gebracht aan deze afdeling.

Het project:

De kinderen op de oncologische afdeling hebben gedurende hun behandeling veel behoefte aan informatie. Meer weten over hun ziekte, onderzoeken of ingrepen, helpt hen om beter om te kunnen gaan met wat er op hen af komt.

Veel kennis is tegenwoordig digitaal beschikbaar, maar de afdeling beschikt niet over geschikte apparatuur om deze informatie met de patiënten te kunnen delen. De huidige apparatuur is of verouderd of versleten. Door middel van i-Pads, met daarop filmpjes en apps, kunnen de zieke kinderen de informatie rustig in bed bekijken.

Eén van de ouders van patiënt Geertje, van 3 maanden: ”Onze dochter was zelf nog te klein voor de uitleg, maar doordat wij voor de operatie het filmpje hebben gezien, wisten wij in ieder geval wat ons te wachten stond en konden wij ons volledig richten op Geertje.”

Met 4 nieuwe i-Pads zou de afdeling aan de behoefte van de patiënten kunnen voldoen.

Tijdens en na de behandeling is het van belang dat de kinderen hun conditie zo snel mogelijk op peil brengen. Veel kinderen zijn na hun chemokuur bedlegerig, of kunnen, in verband met infectiegevaar, niet van hun kamer. Vooral voor de oudere kinderen zijn er op dit moment weinig mogelijkheden om actief bezig te kunnen zijn om hun herstel te bevorderen.

Door aanschaf van twee interactieve spinningbikes en enkele spelcomputers, waarmee diverse sporten nagebootst kunnen worden, kunnen kinderen -eventueel onder begeleiding van een fysiotherapeut- verantwoord en spelenderwijs op hun eigen kamer gaan bewegen.

Bob, 11 jaar: ”Ik moet van de fysiotherapeut elke dag bewegen. Het lijkt mij vet stoer om dit op een interactieve spinningbike te doen! Dan is het net of ik even niet op mijn kamer in het ziekenhuis ben, maar gewoon even buiten!”

Door vergaande bezuinigingen in de zorg is realisatie van dit plan echter onmogelijk geworden en blijft het actieve programma voor een groot deel beperkt tot fysiotherapie.

Door middel van onze jaarlijkse Welfare tour willen wij geld inzamelen om kinderen met kanker tijdens hun verblijf in het ziekenhuis op een prettige manier aan hun conditie en herstel te kunnen laten werken.

Met uw bijdrage willen wij de aanschaf van bovenstaande middelen realiseren.

Samen met u gaan wij er voor zorgen dat het verblijf op de kinderoncologie van het St. Radboud een stuk draaglijker wordt en dat een kind met kanker, ook tijdens zijn behandeling, gewoon weer even kind kan zijn.

Vorig jaar hebben we met de Welfare tour maar liefst 10.265 Euro op kunnen halen. Daarmee hebben we de speelkamer van de afdeling kinderoncologie in het VU Medisch Centrum Amsterdam kunnen verbouwen. Ook dit jaar hebben wij, samen met Stichting Jaimy, direct contact met het ziekenhuis, zodat we er zeker van zijn dat uw bijdrage terecht komt waar die zo hard nodig is, namelijk bij het zieke kind.

Veertien medewerkers van GEA Westfalia Separator Nederland, Duitsland en België gaan dit jaar opnieuw op hun racefiets een route van 800 km afleggen in 4 dagen. Op de dag van aankomst zullen collega’s van de fietsers zich in het zweet gaan werken door te mountainbiken of te hardlopen. Ook u kunt daar aan mee doen!

Wij hebben weer verschillende sponsorpakketten samengesteld. Daarvoor verwijzen wij u naar de bijlage. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om alleen geld te doneren.

Dit kan op rekening nummer 760008558 van de Royal Bank of Scotland ten name van:

GEA Westfalia Separator Nederland BV, onder vermelding van GEA Welfare tour 2013.